Toppbilde

Historie

Løvtreets historie i Norge

Løvtrær er lette og ofte sterke, og har en rekke bruksområder. Edelløvtre er mye brukt i paneler og møbler, samt i finere snekkerarbeider. Mange løvtrær gir hardt virke som egner seg til parkett og generelt i gulv. Tempererte løvtrær egner seg først og fremst som i gulv, møbler, fyrstikker, linjaler, blyanter, ski, og ulike andre gjenstander. Videre brukes osp i fyrstikker, mens ask er svært seigt og sterkt og egner seg godt skistaver, årer til robåter, og skaft til redskaper. Tempererte løvtrær brukes sjelden i papirindustri eller til bygningsmateriale i større omfang. Fra 1600-tallet og framover var derimot norsk eik et ettertraktet skipstømmer i Nederland og England, og eikeskogene på Sørlandet ble nesten helt utryddet gjennom hogst.

I moderne tid har det aldri vært mer tømmer i de norske skogene enn det som er tilfellet i dag. Andelen av lauvtre har heller aldri vært større, og den øker stadig.
I 1994 importerte vi trelast av lauvtre for ca. en kvart milliard norske kroner. Tar vi med finèr, emner, parkettstaver og lignende, nærmer vi oss det dobbelte. Brukerne av dette er i hovedsak norske bedrifter innen trevare, innredning og møbel.

Ser vi på trelastdelen av dette er det eik, bjørk og bøk som utgjør hovedtyngden. De mørke tropiske treslagene opplever fall av markedsandeler.

Man stiller seg uvilkårlig spørsmålet hvorfor det importeres betydelige kvanta av lauvtrelast når det finnes ressurser i norske skoger. Mye av svaret ligger i tradisjoner, eller glemte tradisjoner. Som eksempel kan man trekke fram at man fra gammelt av benyttet bjørk i alskens husgeråd, redskaper og annet hvor man trengte et slitesterkt materiale. Men med industrialiseringen forsvant flere gamle produksjonstradisjoner. Lauvtre ble "et ikke interessant råstoff" for sagbruksindustrien, og "glemt" som ressurs for skogeierne.

I de siste årene har norsk lauvtrevirke og norske lauvtreslag fått stadig større oppmerksomhet. Men fortsatt mangler det mye på kunnskap og informasjon om hvor kunnskapen er å finne.

Norwegian Wood Design ønsker å ta opp igjen denne tradisjonen, og vil benytte oss av norsk tre i den grad det er mulig å få tak i. Vi har derfor alliert oss med lokale høvleri, som har kontakter på Østlandet og vil sørge for god tilgang på norske trær.

I våre produkter bruker vi hovedsakelig Bjørk, Eik, Ask og Or fra norske skoger. Vi kan også benytte andre tresorter, men dette er ikke lagerførte treslag. Det vil derfor vanligvis medføre litt lenger bestillingstid.

Under finner du våre standard tresorter.

Bjørk

Bruksområde:

På bakgrunn av sine gode tekniske egenskaper og vakre og varierte utseende egner virke av bjørk seg til gulv- og trappematerialer, paneler, kjøkkeninnredninger, møbler og innvendige dører.

Bjørkeveden har en hard og fin oppbygning. Fargen er gulhvit som også kan gå over i mer brunlige og rødlige nyanser. Årringene er ikke spesielt tydelige. Veden har et nøytralt utseende og en behagelig overflate.

Eik

Bruksområde:
Kledning, utemøbler, panel, gulv, møbler, båt, brygge og konstruksjonsvirke

Eikas gode styrkeegenskaper og vakre tegninger gjør at den kan brukes til alle innvendige bærekonstruksjoner som stolper og dragere, spesielt om man ønsker trevirke som både er sterkt og dekorativt.

Den gode slitestyrken gjør eikematerialer velegnet til gulv, parkett og trapper, ytterdører, dørstokker og vinduskarmer. Fordi Eikevirket egner seg også meget godt til møbler, paneler, kjøkkeninnredninger, finér og listverk.
Eikas kjerneved, -den mørke veden- er i naturlig tilstand det norske treslaget som har lengst holdbarhet i kontakt med jord og er derfor velegnet til kledning, terrasser, brygger, utemøbler og lekeapparater for barn.

Ask

Bruksområde:Konstruksjoner, gulv, panel og redskap

Ask er det norske lauvtreslaget som samlet sett har de beste tekniske egenskapene. Det er også dekorativt med vakre tegninger. Derfor er askeveden svært anvendelig som materialer i gulv, trapper, dørstokker og alle typer innvendig bærende konstruksjoner. Spesielt er ask anvendelig som synlige dragere og stolper, i hel ved eller som limtre. Ask egner seg også godt til kjøkkeninnredninger, paneler, møbler, skaft og listverk.Tradisjonelt er virket brukt til finér. Askevirke ble lenge brukt til sportsartikler som ski, sleder og turnapparater, bygging av småbåter, skip og skuter.

Varmebehandlet Ask gir en dyp brun farge. Det ligner mye på teak og andre varme treslag fra tropiske skoger. Dette gir derfor svært dekorative egenskaper, og blir mer og mer populært i møbler.

Or

Bruksområde: Panel, innredning og møbler

Or er velegnet til møbler, paneler, kjøkken og annen innredning, blant annet i spiskammers, da trevirket ikke setter smak.
Den passer meget godt som skrelt og knivskåren finér. Videre kan or anvendes til musikkinstrumenter, leketøy, kunstneriske formål, tresko og blyantproduksjon. Flis av or kan anvendes til røyking av matvarer. Treslaget egner seg godt til framstilling av trekull, spesielt for grilling. Orematerialer har også vært benyttet til konstruksjoner under vann som drikkevannsrør.